Κυριακή 24 Μαρτίου 2019

Αποφάσεις 12ης συνεδρίασης

Σχετικά με τον υπολογισμό των οργανικών κενών για τις μεταθέσεις

Διαμαρτυρία για την παρακράτηση συνδρομής από την Ε.Ε.Χ.

Στήριξη στο ψήφισμα Δ.Ανωγείων για διπλή μοριοδότηση

Αίτημα εξέτασης περίπτωσης για αναρρωτικές άδειες αναπληρωτών

Πρακτικό 11ης συνεδρίασης