Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


ΑΠΟΦΑΣΗ του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με βάση τις πάγιες θέσεις του κλάδου μας (αποφάσεις Συνεδρίων και Γεν. Συνελεύσεων) το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς να μη συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.
Σημειώνουμε πως είναι προκλητικό να διατείνεται το Υπουργείο Παιδείας πως ενδιαφέρεται για «τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης» και παράλληλα επιβάλλει τραγικές περικοπές στην εκπαίδευση, διαλύοντας το δημόσιο σχολείο και εξαθλιώνοντας τους εκπαιδευτικούς.
Με την πράξη αυτή το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να εξασφαλίσει συναίνεση στη βάρβαρη πολιτική των μνημονίων.
Η επικείμενη υλοποίηση της αξιολόγησης στο Δημόσιο αποτελεί βασικό μοχλό για την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής και όργανο για την απόλυση χιλιάδων εκπαιδευτικών.

Με βάση τα παραπάνω το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.Ρ.:
Καλεί του Συλλόγους Διδασκόντων να ακυρώσουν στην πράξη την οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της αξιολόγησης και με συλλογικές αποφάσεις να αρνηθούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση.
Ο στόχος τους είναι η κατασκευή μίας εικονικής συναίνεσης για τις προειλημμένες αποφάσεις τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: